Zpětný odběr použitých pneumatik


Bezplatně od Vás odebereme opotřebované pneumatiky zakoupené a zajistíme jejich další využití nebo likvidaci dle zákona č. 542/2020 Sb.

Tato nabídka platí pouze pro konečného spotřebitele (uživatele).

Sběrné místo je na naší provozovně a má vždy shodnou provozní dobu s provozovnou.

Opotřebované pneu můžete též bezplatně odevzdat na sběrných místech kolektivního systému ELTMA